СЕРВИЗ, ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ

Сервиз, поддръжка и ремонт на хладилна и климатична техника от Фриго Компакт

Фриго Компакт ООД предлага не само цялостен и завършен високотехнологичен продукт, но осигурява и дългогодишната и безпроблемна работа на инсталациите посредством:

– Следпродажбено обслужване и сервизиране – гаранционно и извънгаранционно на монтираните от фирмата машини и съоръжения.

– Обслужване и ремонт на монтирани от други фирми машини и съоръжения.

- Издаване гаранция за всяка машина изградена от фирмата след въвеждането и в експлоатация.

– Извършване на периодична профилактика и сервизиране на всякакви хладилни и климатични системи.

– Месечен или годишен абонамент за поддръжка на оптималното техническо състояние на машините и съоръженията и предотвратяването на сериозни ремонти.