ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА

Хладилна камера от Фриго Компакт

Фриго Компакт ООД изработва хладилни камери и съоръжения с конфигурация и размери по желание на клиента. При проектирането наш приоритет е високата енергийна на крайния продукт. Ние изграждаме хладилни камери за съхранение, охлаждане, замразяване, климатично сушене и зреене, които намират приложение в месо- и млеко-преработващата промишленост, общественото хранене, складови бази, , сладкарско производство, супермаркети, разпределителни хладилници, плодохранилища и др.

Според работната температура хладилните камери могат да бъдат:
– Нискотемпературни хладилни камери;
– Хладилни камери за дълбоко замразени продукти (от -20 до -5C° );
– Среднотемпературни хладилни камери – хладилни камери предназначени за охладени продукти (от +2 до +10°C );
– Шокови хладилни камери – представляват хладилни камери за бързо замразяване на продукти (от -35 до -25C° );
– Комбинирани хладилни камери (от +2 до +5°C );

Хладилна камера от Фриго Компакт

Обикновено хладилните съоръжения се състоят от охлаждаема работна камера и хладилна инсталация. Работната камера е най-често с призматична форма и голяма вместимост. Хладилното съоръжение има автоматично ел. осветление, вратата се обшива с микропореста гума, а самата работна камера се изолира. В горната част на камерата се монтира изпарител. Ниските температури се постигат за сметка на кипене на хладилен агент в изпарителя, като предаването на топлината става чрез конвекция. Хладилният агрегат (най-често използвания е компресор-кондензаторен) се свързва чрез тръбопроводи с изпарителя.

Хладилните камери могат да бъдат:

– Зидана хладилна камера – за съхранение на големи количества хранителни продукти, хранителни полуфабрикати и др. в прясно, охладено или замразено състояние. Най-подходящите места за изграждането и са сутеренни помещения, отдалечени от източници на топлина и влажност.

– Сглобяема хладилна камера – изгражда се от панели, облицовани от листова стомана с пластмасово покритие и топлоизолация от твърд пенополиуретан. Най-подходящите места за монтиране са в закрити помещения, защитени от пряка слънчева светлина или други природни действия. Вратата се защитава от замръзване чрез нагреватели. Използваният агрегат най-често е херметичен фреонов компресор-кондензатор.

Хладилни витрини

– Хладилна витрина - предназначена е за кратко съхранение на хранителни продукти, полуфабрикати и ястия, с цел тяхната реклама и реализация. Съществуват различни конструкции хладилни витрини – закрити, открити, сладкарски, комбинирани, островно открити и др. Предвидени са вентилатори за по интензивна циркулация на въздуха.