ПРОЕКТИРАНЕ И ИНЖЕНЕРИНГ

Проектиране и монтаж на хладилна и климатична техника от Фриго Компакт

Фриго Компакт ООД предлага пълната гама инженерингови дейности в областта на хладилната и климатичната техника:

– Проектиране, съобразено с изискванията на клиента и пълно покриване на критериите, поставени в техническото задание;

– Производство, доставка и монтаж на елементите и съоръженията от нашия екип, притежаващ нужната компетентност и профисионален опит.

Ние помагаме на клиентите си да постигнат своите цели по отношение на разходи, качество и време, като следим за оптималното изпълнение на всички процеси в проектирането, материално-техническото обезпечаване, монтажните дейности, въвеждането в експлоатация и окончателното приемане на обекта от страна на Клиента.

Фриго Компакт ООД ще направи всичко това за Вас.